222

سه شنبه

آواز ایرانی
-
مدرس: امیرحسین جعفری
babolvaziri babolvaziri

دف و تنبک
-
مدرس: مائده نتاج

تار و سه تار
-
مدرس: مجید محمدی حاجی
babolvaziri babolvaziri

پیانو
-
مدرس: رویا ساداتیان
babolvaziri babolvaziri

تنبک
-
مدرس: صادق خانلری
babolvaziri babolvaziri

سنتور
-
مدرس: کیوان اشرفی
babolvaziri babolvaziri

نی
-
مدرس: عادل اکبری

سوالات و پیشنهادات
ارسال از طریق واتساپ