222

شنبه

آواز بانوان
-
مدرس: نگار گرجیان
babolvaziri babolvaziri

گیتار
-
مدرس: کوروش فروردین
babolvaziri babolvaziri

سنتور
-
مدرسین: حمید علی گل زاده - جعفر عقیلی
babolvaziri babolvaziri

دف
-
مدرس: بیتا اصغری
babolvaziri babolvaziri

هَنگ درام
-
مدرسین: مهسا سلمانیان - ایمان کاظمی
babolvaziri babolvaziri

سوالات و پیشنهادات
ارسال از طریق واتساپ
error: Content is protected !!