آموزش موسیقی ملی ایران ( تار – سه تار و … )

در این بخش هنرجویان با توجه به علاقه مندی و تصمیم گیری نهایی، شروع به فعالیت در یکی از رشته های سازی موسیقی ایرانی با متدهای آموزشی می نمایند که بر اساس عناصر موسیقایی و سایر موارد پروسه آموزش را طی می نمایند.
ما به شما آموزش می دهیم که چطور با سازهای موسیقی ملی ایران بنوازید.

 

موسیقی از ترکیب فواصل لحن پیدا می شود ، به شرط آنکه فواصل مختلف طوری مناسب و ملایم طبع دنبال هم واقع گردند، که شنونده را لذتی حاصل اید
روح الله خالقی

یک دیدگاه بگذارید

سوالات و پیشنهادات
ارسال از طریق واتساپ
error: Content is protected !!