آموزش آواز ایرانی و مازندرانی

در این بخش هنرجویان با فراگیری ردیف های آوازی متداول و صداسازی همگام با مربی مربوطه به شناخت و اجرای با کیفیت مناسبی می رسند.
ما به شما آموزش می دهیم که چطور در این زمینه استعداد خود را شکوفا سازید.

 

موسیقی کشوری است که روح من در آن حرکت می کند ، در آن جا هر چیز گل های زیبا می دهد و هیچ علف هرزه ای در آن نمی رویَد ، اما کمتر هستند اشخاصی که بفهمند در هر قطعه از موسیقی چه شوری نهفته است.
لودویگ فان بتهوون

یک دیدگاه بگذارید

سوالات و پیشنهادات
ارسال از طریق واتساپ
error: Content is protected !!