222

پریسا برادران

مدرس دف و تنبک

بیوگرافی و رزومه   فعالیت های هنری:  

مائده نتاج

مدرس دف و تنبک

بیوگرافی و رزومه مائده نتاج شروع فعالیت هنری: سال 1391 اساتید دف: محمد رضا هاشمی – مهدی بیکایی – حسین رضایی نیا اساتید تنبک: برزو بهرامی – محمد صادق خانلری…

سوالات و پیشنهادات
ارسال از طریق واتساپ