222

امیرحسین جعفری

مدرس آواز ایرانی و آواز مقامی مازندران

بیوگرافی و رزومه امیرحسین جعفری تحصیلات : دکترای عمومی شروع فعالیت هنری: سال ۱۳۸۵ اساتید: ابوالحسن خوشرو – صدیق تعریف – علی جهاندار عضو خانه موسیقی ایران فعالیت های هنری:…

رحیم حیدرپور

مدرس آواز ایرانی

بیوگرافی و رزومه رحیم حیدرپور تحصیلات : کارشناس ارشد مدیریت آموزشی شروع فعالیت هنری: سال ۱۳۶۷ اساتید: عسگری آقاجانیان – زنده یاد رضوی سروستانی – زنده یاد محمدرضا شجریان –…

سوالات و پیشنهادات
ارسال از طریق واتساپ
error: Content is protected !!