مائده نتاج

مدرس دف و تنبک
بیوگرافی و رزومه

مائده نتاج
شروع فعالیت هنری: سال 1391
اساتید دف: محمد رضا هاشمی – مهدی بیکایی – حسین رضایی نیا
اساتید تنبک: برزو بهرامی – محمد صادق خانلری – همایون جهانشاهی

فعالیت هنری:

– شرکت در کنسرت های رسمی و آموزشی و پژوهشی
– حضور در جشنواره فجر استان مازندران در سال 1401
– عضو انجمن حامیان موسیقی از سال 1394 تا به اکنون

سوالات و پیشنهادات
ارسال از طریق واتساپ