222

در این بخش که از سنین پایین شروع خواهد شد، کودکان به سازهایی چون بلز، طبلک، فلوت ریکوردر آشنایی پیدا می کنند. همچنین در این دوره ها آشنایی با بازی…

سوالات و پیشنهادات
ارسال از طریق واتساپ
error: Content is protected !!