222

در این بخش هنرجویان با توجه به علاقه مندی و تصمیم گیری نهایی، شروع به فعالیت در یکی از رشته های سازی موسیقی ایرانی با متدهای آموزشی می نمایند که…

سوالات و پیشنهادات
ارسال از طریق واتساپ
error: Content is protected !!