222

در این بخش هنرجویان با فراگیری ردیف های آوازی متداول و صداسازی همگام با مربی مربوطه به شناخت و اجرای با کیفیت مناسبی می رسند. ما به شما آموزش می…

سوالات و پیشنهادات
ارسال از طریق واتساپ
error: Content is protected !!