آموزش موسیقی به کودکان

در این بخش که از سنین پایین شروع خواهد شد، کودکان به سازهایی چون بلز، طبلک، فلوت ریکوردر آشنایی پیدا می کنند. همچنین در این دوره ها آشنایی با بازی های ریتمیک، قصه خوانی موسیقی، سلفژ کودکان و سایر متدهای آموزشی اتفاق می افتد.
ما به کودکان شما آموزش می دهیم که چطور با موسیقی آشنا شوند.

 

 

 حتی از دست دادن یک روز تمرین کافیست که تغییری در کنسرت ایجاد شود. البته نه آنقدر که هرکسی متوجه اش شود، ولی همانقدر کافیست تا در اجرایم تاثیر گذارد.
باری داگلس- کنسرت پیانیست

سوالات و پیشنهادات
ارسال از طریق واتساپ
error: Content is protected !!