222
 • اجرای گروهی آموزشگاه موسیقی وزیری - 27 بهمن ماه 1402
 • اجرای گروهی آموزشگاه موسیقی وزیری - 27 بهمن ماه 1402
 • اجرای گروهی آموزشگاه موسیقی وزیری - 27 بهمن ماه 1402
 • اجرای گروهی آموزشگاه موسیقی وزیری - 27 بهمن ماه 1402
 • اجرای گروهی آموزشگاه موسیقی وزیری - 27 بهمن ماه 1402
 • اجرای آموزشی هنرجویان آموزشگاه موسیقی وزیری 28 مهر ماه 1402
 • اجرای آموزشی هنرجویان آموزشگاه موسیقی وزیری 28 مهر ماه 1402
 • اجرای آموزشی هنرجویان آموزشگاه موسیقی وزیری 28 مهر ماه 1402
 • اجرای آموزشی هنرجویان آموزشگاه موسیقی وزیری 28 مهر ماه 1402
 • اجرای آموزشی هنرجویان آموزشگاه موسیقی وزیری 28 مهر ماه 1402
 • اجرای آموزشی هنرجویان آموزشگاه موسیقی وزیری 28 مهر ماه 1402
 • اجرای آموزشی هنرجویان آموزشگاه موسیقی وزیری 28 مهر ماه 1402
 • اجرای آموزشی هنرجویان آموزشگاه موسیقی وزیری 28 مهر ماه 1402
 • اجرای آموزشی هنرجویان آموزشگاه موسیقی وزیری 28 مهر ماه 1402
 • اجرای آموزشی هنرجویان آموزشگاه موسیقی وزیری 28 مهر ماه 1402
 • اجرای آموزشی هنرجویان آموزشگاه موسیقی وزیری 28 مهر ماه 1402
 • اجرای آموزشی هنرجویان آموزشگاه موسیقی وزیری 28 مهر ماه 1402
 • اجرای آموزشی هنرجویان آموزشگاه موسیقی وزیری 28 مهر ماه 1402
 • آمفی تئاتر بهشهر - تیرماه 1397
 • آمفی تئاتر بهشهر - تیر ماه 1397
 • افتتاحیه جشنواره بین المللی فیلم وارِش - سالن سینما آزادی بابل
 • کلاس کارگاهی شناخت موسیقی ملی ایران توسط استاد کیوان ساکت - شهریور ماه 1393 - بابل
 • کنسرت گروه وزیری - هتل میزبان بابلسر - آذر ماه 1397
 • کنسرت گروه وزیری - هتل میزبان بابلسر - آذر ماه 1397
 • کنسرت آموزشی و پژوهشی هنرجویان آموزشگاه موسیقی وزیری
 • کنسرت آموزشی و پژوهشی هنرجویان آموزشگاه موسیقی وزیری
 • کنسرت گروه وزیری - آمفی تئاتر سینما هنر و تجربه بابل - سال 1394
 • نمایش تئاتر موزیکال خیمه شب بازی در آموزشگاه موسیقی وزیری با همراهی خانم بهناز مهدیخواه و امیرحسین انصافی و گروه موسیقی وزیری - پاییز سال 1397
 • کنسرت آموزشی و پژوهشی هنرجویان آموزشگاه موسیقی وزیری
سوالات و پیشنهادات
ارسال از طریق واتساپ
error: Content is protected !!